Skip to main content
Nghị định 09/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
09/2023/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
13-03-2023
13-03-2023