Skip to main content

Nguyễn Thành Tựu

Sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp, Thuế

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Thành Tựu là Thành viên sáng lập và Luật sư điều hành tại NVCS Lawfirm. 

Luật sư là thành viên của: 

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 

- Đoàn Luật sư Đồng Nai; 

- Hội Sở hữu Trí tuệ Tp.HCM; 

- Hội tư vấn Thuế Tp.HCM; 

- Hội Luật gia Tp.HCM; 

ĐÀO TẠO

- Cử nhân Tài chính Kế toán- Đại học Kinh tế HCM-2005

- Cử nhân Quản trị Kinh doanh Marketing – Đại học Kinh tế HCM- 2008

- Cử nhân Luật học - Đại học Luật Tp HCM- 2001

- MBA Đai học Lincoln Hoa Kỳ (2018)

- Khóa học chuyên sâu về sở hữu trí tuệ - Cục Sở hữu Trí tuệ

- Khóa học tổng quan về Sáng chế - Nhãn hiệu - WIPO và USPTO.

KINH NGHIỆM

Luật sư Nguyễn Thành Tựu có 13 năm kinh nghiệp tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ về các lĩnh vực:

- Thành lập doanh  nghiệp

- Quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp

- Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp

- Tư vấn về Tài chính – Thuế

- Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

- Luật sư có 5 năm tư vấn Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

- Luật sư có 5 năm tư vấn về Sở hữu trí tuệ: Tư vấn xác lập quyền SHTT, xử lý vi phạm pháp luật về SHTT, đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công nghiệp."

0 đánh giá

Hiện tại chưa có đánh giá nào