Skip to main content
Thông tư 11/2015/TT-BKHCN Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
11/2015/TT-BKHCN
Thông tư
Còn hiệu lực
26-06-2015
24-07-2015
24-07-2015