Skip to main content
Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành
06/NQ-CP
Nghị quyết
Còn hiệu lực
10-01-2023
10-01-2023