Skip to main content
Quyết định 56/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
56/QĐ-BGDĐT
Quyết định
Còn hiệu lực
09-01-2023
09-01-2023