Skip to main content
Thông tư 04/2023/TT-BYT Quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
04/2023/TT-BYT
Thông tư
Còn hiệu lực
28-02-2023
01-05-2023